Ouddorp

Ouddorp heeft ongeveer 5800 inwoners en is het meest ten westen liggende dorp van ons eiland. Het staat vooral bekend om haar recreatiemogelijkheden, de uitgestrekte stranden, het duinlandschap en het gunstige woon- en leefklimaat. De ChristenUnie vindt dat Ouddorp dit ook moet blijven en wil een goede balans in de recreatieve mogelijkheden en de natuurlijke omgeving. Daarnaast vindt de ChristenUnie het van belang dat inwoners ook inspraak hebben in de plannen over deze visie.